NZOZ Medox

NZOZ Medox to pierwszy w Polsce prywatny ośrodek leczenia uzależnień.  Wypełnia ogromną lukę, dotychczas osoby uzależnione od alkoholu wymagające detoksykacji lub „terapii” w warunkach stacjonarnych zmuszone były do korzystania z oferty placówek posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Niestety wiązało się to z ograniczeniami i często brakiem profesjonalizmu. Publiczne placówki wymagały od pacjentów skierowań, wyznaczały z reguły kilkumiesięczne okresy oczekiwania na przyjęcie. W placówkach tych lekarze, psychiatrzy pracują tylko na papierze. Oddziały OTU nie realizują diagnozy stanu psychicznego, często są zarządzane przez osoby bez wykształcenia medycznego. Oferta ich „leczenia” oparta jest na pogadankach, próbują opierać się na filozofii, do dziś żaden z oddziałów nie stosuje leczenia farmakologicznego. Zobacz szczegóły na stronie leczyc.pl.

Wg PARPY alkoholizm to choroba, którą może leczyć osoba po technikum, tzw. instruktor terapii uzależnień.

I aby sprostać współczesnym standardom leczenia choroby alkoholowej powstał pierwszy w Polsce prywatny ośrodek NZOZ Medox. Dysponuje on:

  • oddziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
  • oddziałem leczenia uzależnień,
  • poradnią leczenia uzależnień,
  • listą specjalistów współpracujących: neurologia, interna, kardiologia itd.
  • szerokim zapleczem do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej

Powstały w 2008 roku, wciąż rozszerza doświadczenia, wprowadza nowe standardy do polskiego leczenia odwykowego. Oferuje terapię w dobrych warunkach socjalnych, w małych grupach, dyskretnie, w cenach dostosowanych do polskiego pacjenta.