http://leczyc.pl/- NZOZ Medox

NZOZ Medox to pierwszy w Polsce prywatny ośrodek leczenia uzależnień.  Wypełnia ogromną lukę, dotychczas osoby uzależnione od alkoholu wymagające detoksykacji lub „terapii” w warunkach stacjonarnych zmuszone były do korzystania z oferty placówek posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Niestety wiązało się to z ograniczeniami i często brakiem profesjonalizmu. Publiczne placówki wymagały od pacjentów skierowań, wyznaczały z reguły kilkumiesięczne okresy oczekiwania na przyjęcie. W placówkach tych lekarze, psychiatrzy pracują tylko na papierze. Oddziały OTU nie realizują diagnozy stanu psychicznego, często są zarządzane przez osoby bez wykształcenia medycznego. Oferta ich „leczenia” oparta jest na pogadankach, próbują opierać się na filozofii, do dziś żaden z oddziałów nie stosuje leczenia farmakologicznego.

Wg PARPY alkoholizm to choroba, którą może leczyć osoba po technikum, tzw. instruktor terapii uzależnień.

I aby sprostać współczesnym standardom leczenia choroby alkoholowej powstał pierwszy w Polsce prywatny ośrodek NZOZ Medox. Dysponuje on:

  • oddziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
  • oddziałem leczenia uzależnień,
  • poradnią leczenia uzależnień,
  • listą specjalistów współpracujących: neurologia, interna, kardiologia itd.
  • szerokim zapleczem do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej

Powstały w 2008 roku, wciąż rozszerza doświadczenia, wprowadza nowe standardy do polskiego leczenia odwykowego. Oferuje terapię w dobrych warunkach socjalnych, w małych grupach, dyskretnie, w cenach dostosowanych do polskiego pacjenta.

 

 

Problemy psychiczne

25% Europejczyków w ciągu życia cierpi z powodu problemów psychicznych: zaburzeń lękowych, depresji, uzależnień, zespołów amnestycznych. ciężkie choroby psychiczne jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa dotykają jedynie ok. 3% populacji. Każdy kto z powodu problemu natury zaburzeń psychicznych gorzej funkcjonuje powinien udać sie na konsultację do lekarza psychiatry. Niestety dostęp do usług tych specjalistów jest ograniczony. W Polsce mamy ok. 3 tysięcy lekarzy ze specjalizacją z psychiatrii. Kolejki i długi czas oczekiwania w placówkach z kontraktem NFZ trwają miesiącami. Więc sporo osób decyduje się wybrać usługi prywatnej służby zdrowia, najczęściej są to prywatne praktyki psychiatrów. Poniesione wydatki, z reguły 200-350 złotych, są rekompensowane indywidualnym podejściem lekarza, z reguły lepszą usługą.

Tu przedstawiamy propozycję prywatnej praktyki lekarza psychiatry mieszczącą się na warszawskim Grochowie czyli Pradze Południe. Gabinet istnieje od 1999 roku. Ten psychiatra realizuje również wizyty domowe co stanowi obecnie wyjątek.

Specjalizacją tej praktyki jest leczenie:

  • zaburzeń nastroju: depresji, CHAD
  • zaburzeń psychotycznych: schizofrenii, parafrenii, paranoi i podobnych schorzeń
  • uzależnień od alkoholu, leków, innych SPA
  • zaburzeń snu
  • zaburzeń lękowych

Ten lekarz psychiatra współpracuje z neurologiem, internistą, psychologami i specjalistami terapii uzależnień. Więc możemy liczyć na kompleksową pomoc w rozwiązywaniu problemów psychicznych. Gwarantuje to szczegółową diagnozę, leczenie farmakologiczne i pomoc psychologiczną oraz ew. udział w grupach terapeutycznych.

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych, prywatnej praktyki lekarza psychiatry, mieszczącej się w Warszawie na Pradze Południe.